Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň

V roku 2017 sme na základe požiadaviek trhu rozšírili portfólio našich služieb o trieskové obrábanie a nástrojáreň.

Výrobný program zabezpečujeme vďaka kompletnej technickej príprave výroby, samotnej tvorby programov a výstupnej technickej kontrole prostredníctvom 3D meracích zariadení od výrobcu CARL ZEISS. Divíza výroby pre trieskové obrábanie a nástrojáreň je vybavená najmodernejšími Hi tech technológiami, ktoré sú momentálne dostupné na trhu.

Výrobný program a tým ľudí sústreďujeme hlavne na projekty zamerané na automobilový priemysel, energetiku a letecký priemysel.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Starostlivosť o zákazníka

TECHNOLÓGIE A VÝROBA

  • Rozsiahle technologické vybavenie
  • Aplikačné centrum
  • Predvádzanie technologických možností
  • Technologické štúdie
  • Testovánie technológie obrábania
  • Kontrola pomocou 3D meracieho zariadenia CARL ZEISS

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE

Kontakt

SAVE-TECH spol. s.r.o.

Fakturačná adresa:
SAVE-TECH spol s.r.o.,
Kukučínova 36, Trenčín 911 01, Slovensko
Prevádzka:
SAVE-TECH spol s.r.o.,
Kukučínova 7587, Trenčín 911 01, Slovensko

Divízia trieskového obrábania, nástrojáreň:

Bc. Vladimír Škunda

riaditeľ výroby

+421 917 707 181

v.skunda@save-tech.sk

Bc. Patrik Zuziak

výkonný riaditeľ spoločnosti

+421 917 707 181

p.zuziak@save-tech.sk